Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την υποχρεωτική φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο και σκοπό έχουν:

Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους.

Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Να βοηθούν τα παιδιά στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι απαραίτητη η συνεργασία οικογένειας – παιδικού σταθμού.

Οι Παιδικοί Σταθμοί / Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Μεσσήνης είναι οι ακόλουθοι:

Α΄ Δ. Π. Σ. (οδ. Δαρδανελίων 6, Συνοικισμός) τηλ: 27220 22311 (εγγράφονται νήπια που τον Σεπτέμβριο του 2020 θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη).

Γ΄ Δ. Π. Σ. (οδ. Μητροπέτροβα, υδραγωγείο) τηλ: 27220 24260 (εγγράφονται νήπια που τον Σεπτέμβριο του 2020 θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη).

Δ΄ Δ. Π. Σ. / Δ. Β. Σ. (οδ. Μεταμ. Σωτήρος- Δημαρχείο) τηλ: 27220 24324 (εγγράφονται βρέφη που τον Σεπτέμβριο του 2020 θα έχουν συμπληρώσει τους 18 μήνες).

Δ. Π. Σ.  Ανδρούσας (Ανδρούσα) τηλ: 27220 41276

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι Σταθμοί δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου και από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. Οι Σταθμοί επίσης, διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και του Πολιούχου του Δήμου που λειτουργεί ο Σταθμός ή εορτασμός Εθνικού Τοπικού γεγονότος. Η προσέλευση των παιδιών  αρχίζει από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 9:00 π.μ., και η μεσημεριανή τους αποχώρηση (εκτός από την περίοδο προσαρμογής τους στο σταθμό) αρχίζει από τις 1:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται στις 3:00 μ.μ. Στον Παιδικό Σταθμό της Ανδρούσας η προσέλευση αρχίζει μια ώρα αργότερα και η αποχώρηση ολοκληρώνεται μια ώρα νωρίτερα.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού.

Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό.

Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, για χρονικό διάστημα πέραν των 2 μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό.

Όταν κατ΄ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δε συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του σταθμού.

Όταν κατ΄ εξακολούθηση και πέραν του ενός μήνα απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η φοίτηση στους Παιδικούς Σταθμούς / Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπει μια ελάχιστη μηνιαία εισφορά των γονέων, που έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ προβλέπονται περιπτώσεις που η φιλοξενία είναι δωρεάν. Αναλυτικότερα:

 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 € θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 15 €.
 2. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από  12.000,01 € έως 20.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25 €.
 3. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 €  έως 25.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 30 €.
 4. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.000,01 €  έως 30.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 35 €.
 5. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,01 € έως 35.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 €.
 6. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.000,01 €  έως 40.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 45 €.
 7. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,01 € και άνω, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 50 €.
 8. Στην περίπτωση που φιλοξενούνται από την ίδια οικογένεια δύο τέκνα, το δεύτερο τέκνο δικαιούται έκπτωση 50%.

Μειωμένα τροφεία καταβάλουν :

 1. Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% από τα προβλεπόμενα ποσά των  με αρ. 3  έως 7 ανωτέρω  κλιμάκων.
 2. Οι τρίτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 30% από τα προβλεπόμενα ποσά των κλιμακίων 2 έως 6.

Πλήρης  απαλλαγή τροφείων :

 1. Οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.
 2. Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση ΚΕΠΑ) .
 3. Οι άπορες οικογένειες (αντίγραφο απόφ. δικαιούχου δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκριτική απόφ. ένταξης στο Κ.Ε.Α.).
 4. Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς (απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου).
 5. Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ( όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 6. Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης (απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον Στρατό).
 7. Γονέας στη φυλακή (έγγραφο από το σωφρονιστικό ίδρυμα)

Τα τροφεία καταβάλλονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης.

Ακολουθούν οι αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς: