Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας Ιανουαρίου 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας Ιανουαρίου 2021

25/02/2021 15:49
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020

25/01/2021 14:20
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020

23/12/2020 11:18
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2020

02/12/2020 11:26
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2020

02/12/2020 11:25