Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση (χορηγεί ο Δήμος έντυπο) από τον ενδιαφερόμενο ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας